شرکت سالامون

ژامبون مرغ

درصد گوشت: 90%
درصد پروتیین: 20%
درصد چربی: 5%