شرکت سالامون

تماس با ما
دفتر مركزي:

ايران-فارس-شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-میدان پژوهش-خیابان پژوهش شمالی-فرعی304

تلفکس: 7742416,19-711(98+)

پست الكترونيكي: 
مدیر عامل management@salamon-co.com
مدیر مارکتینگ و توسعه marketing@salamon-co.com
مدیر سایت Info@salamon-co.com

سايت اينترنتي: www.salamon-co.com
                             www.salamon.ir 

كارخانه:

ايران-فارس-شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-میدان پژوهش-خیابان پژوهش شمالی-فرعی 304

تلفکس: 7742416,19-711(98+)

کد پستی کارخانه: 88956-71581