شرکت سالامون

گواهینامه ها

1.مدیریت بهداشت مواد غذایی HACCP

مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است که به معنی تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی می‌باشد که برای اولین بار در سال 1971 در کنفرانس ملی حفاظت مواد غذایی مطرح شد,که استقرار این سیستم در سازمان با توجه به اجرای مراحل کنترل مناسب و موثر در طول فرآیندهای پذیرش مواد اولیه، تولید محصول، انبارش و نگهداری و ارسال محصول به سازمان اطمینان می‌دهد که با حداقل هزینه مطمئن‌ترین کنترلها را انجام می‌دهد که نتیجه این امر منجر به ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان محصولات میشود.

2.مدیریت امنیت مواد غذاییISO 22000:2005

این استاندارد تنها استاندارد جهانی منتشر شده در زمینه مدیریت امنیت مواد غذایی است که در سال 2005 توسط کمیته ISO/TC34 سازمان جهانی ایزو منتشر شده است,ایمنی غذا وابسته به بروز مخاطرات بیماری‌زایی غذایی در هنگام مصرف می‌باشد. کنترل کافی و مناسب در طول زنجیره غذایی امری ضروری بنظر می‌رسد چرا که در هرمرحله از زنجیره غذایی ممکن است مخاطرات ایمنی غذا رخ دهد. لذا رسیدن به ایمنی غذا بایستی با تلاش همه گیر طرفهای زنجیره غذا صورت پذیرد.

3.استاندارد ایزو 9001:2008 

ويرايش جديد استاندارد ايزو 9001 در سال 2008 ميلادي از طرف موسسه بين المللي استاندارد منتشر شده است. اين نسخه از استاندارد توجه ويژه اي به مديريت راهبردي و عملياتي دارد. 
استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 از توسعه سازمان ها براي دستيابي به موفقيت هاي پايدار حمايت خواهد کرد. همچنين اين استاندارد مکمل الگوهاي تعالي عملکرد در سازمان خواهد بود.